fbpx

Enter your keyword

Általános Szeződési Feltételek

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Darabont borászat honlapja, amely a www.familiadarabont.ro címen érhető el, az SC Sadelli Prodcom SRL tulajdonában van, amely a román jog szerint működő gazdasági társaság. A Társaság székhelye: Bihar, Biharia, str. Gării, 145. (Románia). A cégnyilvántartási száma: J05/428/1995, egyedi nyilvántartási kód: 7160700, közösségi adószám: RO7160700.

Tájékoztató a személyes adatok felhasználásáról és az adatvédelmi irányelvekről, elérhető itt: Az Adatvédelmi irányelvek a jelen Általános Szerződési Feltételek részét képezik, és részletesen leírják, hogyan gyűjtjük, használjuk és kezeljük a Felhasználók adatait, amikor a Webhelyet böngészik, valamint a személyes adatokkal kapcsolatos jogaikat.

A Honlap használatához a Felhasználóknak legalább 18 évesnek kell lenniük, és el kell fogadniuk a jelen Általános Szerződési Feltételeket.

A Honlaphoz való hozzáféréssel és annak használatával a Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket, valamint a Honlapra vonatkozó egyéb irányelveket.

Ha nem ért egyet a jelen Általános Szerződési Feltételekkel vagy azok bármely részével, kérjük, ne használja a Webhelyet semmilyen módon.

Alapvetések

Weboldal

www.familiadarabont.ro

Cég

SC Sadelli Prodcom SRL, román jog szerinti gazdasági társaság, székhelye: Biharia, 145 Gării utca, Bihar megye, bejegyezve a cégjegyzékbe J05/428/1995 szám alatt, 7160700 egyedi nyilvántartási kóddal, közösségi adószáma: RO7160700.

Felhasználó/felhasználók

Bármely felhasználó(k), aki a Webhelyet böngészi és/vagy olvassa és/vagy használja és/vagy fiókot hoz létre a Webhelyen és/vagy feliratkozik a Hírlevélre.

Számla

A Felhasználók személyes adatainak gyűjteményét jelenti, amely lehetővé teszi számukra a Vállalat Webhelyének minden területéhez való hozzáférést.

Szerződés

A Felhasználó és a Társaság között a jelen Általános Szerződési Feltételekkel összhangban létrejött szerződés.

Harmadik fél/partnerek

A harmadik fél/partnerek azok a partnerek, akik nevében kommunikálunk a Felhasználókkal, melyek a következőkre oszthatók: médiapartnerek, együttműködők és rendezvényszervezők.

A harmadik fél partnerek nem férnek hozzá a Felhasználó személyes adataihoz, kivéve, ha a Társaság ehhez a Felhasználó előzetesen hozzájárult.

Személyes adatok

A Felhasználóval kapcsolatos minden olyan információ, amely lehetővé teszi a Felhasználó közvetlen vagy közvetett azonosítását, beleértve, de nem kizárólagosan a nevet, vezetéknevet, nemet, születési dátumot, e-mail címet, mobiltelefonszámot, azt, hogy házas-e, vannak-e gyermekei, a gyermekek életkora stb., és amelyet a Felhasználó a Honlapon való fiók létrehozása, a hírlevélre való feliratkozás, vélemény és javaslatok küldése, anyagok közzététele vagy bármely más cél érdekében ad meg.

Hozzájárulás a személyes adatok feldolgozásához

Az érintett önkéntes, konkrét, és egyértelmű akaratnyilvánítása, amellyel az érintett hozzájárul nyilatkozat vagy egyértelmű cselekvés útján a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.

Személyes adatvédelmi tisztviselő

A Társaság és/vagy a Társult Partnerek kijelölnek egy személyt, akinek feladata az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó és az adatkezeléssel foglalkozó alkalmazottak tájékoztatása és tanácsadása a törvény szerinti kötelezettségeikről, valamint az adatvédelmi jogszabályok és az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó személyes adatok védelmére vonatkozó irányelvek betartásának ellenőrzése, a felügyeleti hatósággal való együttműködés, a felügyeleti hatósággal való kapcsolattartás szerepének betöltése az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben.

A kapcsolattartó személy az adatkezelő oldalán és az adatvédelmi tisztviselő (DPO) a partner oldalán:

Az SC Sadelli Prodcom SRL képviselője: contact@familiadarabont.ro

SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

A raktáron lévő termékek esetében a szállítás időtartama a szállítási cím és a fizetési időintervallumtól függően változik (kártyás fizetés esetén).

Szállítási információk:

A megrendelt termékek a szállítási díja minden csomag esetében a csomag súlyától függően változik.

A szállítási idő  08:00 – 17:00 között van. A kiszállítás a kívánt címre 2-3 munkanapon belül történik.

A csomag sértetlenségével/tartalmával kapcsolatos problémákat a kézbesítéskor az AWB-n jelentik, vagy jelentést tesznek, a csomagot visszautasítják és a fizetést megtagadják. Az ezekkel a kérdésekkel kapcsolatos minden későbbi panasz semmis.

Nem vállalunk felelősséget a külső tényezők miatt (vis maior) a megrendelések kézbesítésében bekövetkező késedelmekből eredő károkért: különleges időjárási körülmények, közúti balesetek, sztrájkok, szerencsétlenségek, utcai tüntetések vagy egyéb különleges helyzetek, amelyek megakadályozhatják a futárszolgálatot az időben történő kézbesítésben, és amelyek miatt a www.familiadaranont.ro nem fizet kártérítést a termékek időben történő kézbesítésének elmaradása miatt keletkezett károkért.

Visszaküldés, visszatérítés

Ha bármilyen problémája van az általunk szállított termékekkel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatban velünk a 0259 369 748-as telefonszámon, vagy írjon nekünk a contact@familiadarabont.ro e-mail címre, hogy megtaláljuk a legjobb megoldást.

A megvásárolt termékeket – borokat- a kézhezvételtől számított 10 napon belül (azaz legkésőbb a kézhezvételtől számított 10 napon belül kell megérkezniük hozzánk), indokolás nélkül, abban az állapotban lehet visszaküldeni, ahogyan átvették, sértetlenül, anélkül , hogy részben vagy egészben elfogytak volna. A www.familiadarabont.ro a visszaküldött termékek értékét a visszaküldéstől számított legfeljebb 30 napon belül banki átutalással visszatéríti. Az áruk visszaküldésének közvetlen költségeit (az áruk szállítása) teljes egészében az megrendelő viseli, és a termékek visszaküldése futárszolgálat igénybevételével történik.

A visszaküldött termékek átvételi címe: Biharia, Gării utca 145, 417050, Bihar megye, Románia.

HOZZÁFÉRÉS A WEBOLDALHOZ

A felhasználók a Webhelyet tájékoztatás céljából is elérhetik, ebben az esetben elfogadva, hogy nem tekinthetik meg az összes területet, mivel a Webhelynek vannak olyan területei, amelyek regisztrációs fiókot igényelnek (pl.: termékek, kollekciók, események mentése).

A Felhasználó a Webhelyen történő fiókregisztráció során választhat, hogy:

– promóciós ajánlatok és a bevásárlóközpont hírei (kereskedelmi ajánlatok, meghívók rendezvényekre, különleges ajánlatok bizonyos évfordulók alkalmából és más típusú információk) közvetlen közlése e-mailben, sms-ben.

– weboldali fiók létrehozása, hogy a felhasználó profilja alapján személyre szabott tartalmakat kapjon.

A szerződés megkötése

A regisztráció és a Weboldal használata a Felhasználó kifejezett és egyértelmű beleegyezését jelenti a Szerződés megkötéséhez, amely magában foglalja a jelen Általános Szerződési Feltételeket és a Személyes Adatkezelési Szabályzatot.

A Szerződés a Társaság és a Felhasználó között, aki Fiókot kíván létrehozni a Honlapon, csak akkor jön létre, ha az alábbiakban felsorolt összes lépést betartja:

– A Felhasználó életkora legalább 18 év;

– A felhasználó a www.familiadarabont.ro weboldalra lép.

– A Felhasználó figyelmesen elolvassa a jelen Általános Szerződési Feltételeket, valamint a személyes adatok feldolgozásáról szóló tájékoztatót.

– A Felhasználó a Weboldalon található regisztrációs űrlapon valós információk kitöltésével hozza létre a Fiókot;

– A Felhasználó első alkalommal lép be a Fiókba a felhasználónevével és jelszavával, amelyet senki nem hoz nyilvánosságra.

Ha felhasználónevét és jelszavát ellopták vagy veszélyeztetik, kérjük, haladéktalanul értesítse a Társaságot a contact@familiadarabont.ro e-mail címen.

A Szerződés akkor tekintendő megkötöttnek, amikor a Felhasználó a 3.2. d) pontban említett Fiók létrehozásakor megadott címre küldött e-mail formájában erre vonatkozó visszaigazolást kap a Társaságtól, kivéve, ha a Felhasználó nem kíván Fiókot létrehozni a Honlapon, amely esetben a Szerződés akkor tekintendő megkötöttnek, ha a 3.2. a) c) pontban említett lépéseket követi.

A jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatos bármely más későbbi vagy egyidejű kötelezettségvállalás helyébe a jelen Általános Szerződési Feltételek lépnek. A jelen Általános Szerződési Feltételek nem keletkeztetnek jogokat harmadik felek számára.

Szerződés időbeli hatálya és megszűnése

A szerződést határozatlan időre kötöttnek kell tekinteni.

A Felhasználó bármikor megszüntetheti a Webhelyen létrehozott Fiók használatát a létrehozott Fiók törlésével.

A Társaság fenntartja a jogot, hogy bármikor és értesítés nélkül azonnal felfüggessze vagy törölje a Felhasználó által létrehozott Fiókot, ha úgy találja, hogy a Felhasználó nem tartja be a jelen Általános Szerződési Feltételek vagy a Webhelyen közzétett egyéb irányelvek rendelkezéseit;

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szerződés megszűnését követően nem kísérelhet meg új Fiókot regisztrálni a Webhelyen, hanem a Webhelyet kizárólag információs célokra használhatja a 3.2(a)(c) bekezdésben foglalt feltételek mellett.

A megállapodás felmondása esetén az 5., 8., 11. és 12. szakasz rendelkezései továbbra is alkalmazandók.

Webhely használata

A felhasználóknak nincs joga:

– a Honlaphoz való hozzáférés közben olyan célokra és eszközökkel használni, amelyek visszaélésnek minősülnek;

– a Webhelyet olyan módon használni, vagy olyan cselekményt végrehajtani, amely a Webhelyen kárt okoz vagy valószínűleg kárt okoz, vagy a Webhely teljesítményének, elérhetőségének vagy hozzáférhetőségének károsodását okozza;

– a Webhelyet bármilyen jogellenes, csalárd vagy káros módon, vagy bármilyen jogellenes, csalárd vagy káros tevékenységgel kapcsolatban használni

– a Webhelyet olyan anyagok másolására, , , tárolására, továbbítására, felhasználására, közzétételére vagy terjesztésére, amelyek kémprogramokat, számítógépes vírusokat, trójai falovakat, férgeket vagy más számítógépes vírusokat tartalmazó szoftvereket tartalmaznak (vagy azokkal kapcsolatban állnak);

– a Társaság előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem végezhet szisztematikus vagy automatizált adatgyűjtési tevékenységet (beleértve, de nem kizárólagosan az adatbányászatot és adatgyűjtést) a Webhelyen vagy azzal kapcsolatban;

– a Honlapról gyűjtött adatokat bármilyen közvetlen vagy közvetett marketingtevékenységre használja, beleértve, de nem kizárólagosan az e-mail marketinget, az SMS marketinget, a telemarketinget és a közvetlen postai küldeményeket;

– a Honlapról gyűjtött adatokat magánszemélyekkel, vállalatokkal vagy más személyekkel és szervezetekkel való kapcsolatfelvételre használja.

SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA

A személyes adatok védelmére vonatkozó általános jogi keretet az Európai Unióban alkalmazandó 679/2016-os általános adatvédelmi rendelet („GDPR”) határozza meg.

A www.familiadarabont.ro weboldal sütiket használ. A cookie-fájlok által gyűjtött személyes adatokról a Felhasználónak további információkat a Sütikre vonatkozó szabályzatban talál, amely itt érhető el: Sütikre vonatkozó irányelvek.

Amikor Ön úgy dönt, hogy fiókot hoz létre a Familia Darabont weboldalán („Fiók”), a Familia Darabont feldolgoz bizonyos személyes adatokat Önről, elsősorban azért, hogy a kért szolgáltatást, nevezetesen az alkalmazáshoz vagy a weboldalon lévő fiókjához való hozzáférést biztosítani tudja Önnek.

A személyes adatainak ilyen célú feldolgozásáról, valamint arról, hogy hogyan vonhatja vissza hozzájárulását, további információkat a személyes adatok feldolgozásáról szóló adatvédelmi nyilatkozatban talál, amely itt érhető el: Tájékoztató és személyesadat-kezelési szabályzat.

SZELLEMI TULAJDON

A Társaság tiszteletben tartja mások szellemi tulajdonjogait, és megköveteli a Felhasználóktól, hogy tartsák tiszteletben a Társaság vagy harmadik felek szellemi tulajdonjogait.

A Honlap tartalma és grafikája, beleértve, de nem kizárólagosan, az összes szöveges tartalmat, az összes jelenlegi és jövőbeli szolgáltatás és létesítmény technikai forrásait, a Társaság és/vagy adott esetben a Társaság Üzleti partnerei tulajdonát képezi. Ezek szerzői jogi, védjegyjogi és egyéb törvények és egyezmények által védettek. A Társaság nem vállal felelősséget az Üzleti partnerei által birtokolt és a megállapodásuk eredményeként a Webhelyen használt szellemi tulajdonjogok valódiságáért. Abban az esetben, ha a Honlap tartalma a Társaság Üzleti partnereire utal, különösen azok szellemi tulajdonjogaira vagy kereskedelmi tevékenységeire, azaz kereskedelmi kampányokra, termékekre és szolgáltatásokra, árakra stb., a Társaság nem vállal felelősséget az ilyen tartalmak információinak pontosságáért és jogszerűségéért, amelyeket teljes egészében az Üzleti partnerek bocsátanak rendelkezésre, és az utóbbiak teljes jogi felelősséggel tartoznak az ilyen tartalmakért.

A Webhely bizonyos speciális eszközeinek használatával, ahol ez meg van határozva, a Felhasználók a Vállalatra ruházzák át szellemi tulajdonjogaikat, beleértve, de nem kizárólagosan a Webhelyen közzétett szövegeket, a Webhelyre feltöltött fájlokat.

A felhasználók kötelesek tiszteletben tartani a Társaság és a Weboldalon népszerűsített partnerei szellemi tulajdonjogait, ahogyan azt a hatályos jogszabályok előírják. A felhasználóknak tilos a Társaság vagy harmadik fél tulajdonát képező bármilyen képet, márkát vagy jelet használniuk, kivéve, ha ehhez a jogtulajdonosok előzetes írásbeli hozzájárulását megszerezték.

A felhasználók kizárólag személyes használatra tekinthetik meg, tölthetik le és nyomtathatják ki a Honlap egyéb oldalait, az alábbiakban vagy a jelen Általános Szerződési Feltételek egyéb pontjaiban említett korlátozásokra is figyelemmel. A tartalomnak a személyes használaton kívüli bármilyen felhasználása csak a Társaság előzetes írásbeli hozzájárulásával és az információ forrásának megjelölésével történhet.

Ebben a tekintetben a Felhasználóknak tilos:

– a Honlapon található anyagok újraközlése (beleértve a más oldalakon történő újraközlést);

– eladni, bérbe adni vagy allicencbe adni a Webhelyen található anyagokat;

– a Webhelyen található bármilyen anyagot nyilvánosan megjeleníteni;

– a Webhelyen található anyagok reprodukálása, másolása, másolása vagy kereskedelmi célú felhasználása;

– a Webhelyen található anyagok újraelosztása, kivéve a kifejezetten vagy kifejezetten újraelosztásra rendelkezésre bocsátott tartalmakat.

Az oldal tartalmának nem személyes használatra történő felhasználására vonatkozó kéréseket az SC Sadelli Prodcom SRL, Biharia, str. Gării, no. 145, Bihar megye, vagy a contact@familiadarabont.ro e-mail címen lehet benyújtani.

A jelen Általános Szerződési Feltételek nem biztosítanak a Felhasználók számára semmilyen jogot, jogcímet vagy érdekeltséget a Honlap, a más személyek tulajdonában lévő és a Honlapon közzétett tartalmak, a Társaság tulajdonában lévő védjegyek, jelek vagy egyéb szellemi tulajdonjogok tekintetében.

Mivel a Társaság javítani kívánja a Felhasználók Weboldalon szerzett tapasztalatait, bátorítja a véleményeket és javaslatokat; a Társaság azonban a Felhasználókkal szembeni kötelezettség nélkül felhasználhatja a megjegyzéseket és javaslatokat.

A véleményeket és javaslatokat az SC Sadelli Prodcom SRL, Biharia, str. Gării, nr. 145, Bihar megye, vagy a contact@familiadarabont.ro e-mail címen lehet elküldeni.

KIZÁRÓ NYILATKOZATOK ÉS ENGEDMÉNYEZÉSEK

Ha a Társaság nem cselekszik azonnal valamely jogának érvényesítése érdekében, az nem értelmezhető az adott jogról vagy annak érvényesítéséről való lemondásként.

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezése érvénytelennek vagy hatástalannak bizonyul, a többi rendelkezést ez nem érinti, azok teljes mértékben hatályban maradnak, és a törvény által megengedett legteljesebb mértékben értelmezhetők.

A fenti esetben az érvénytelen vagy hatálytalan rendelkezés helyébe egy másik, jogilag elfogadható rendelkezés lép, amely a Társaság szándékához a lehető legközelebb álló joghatásokat eredményez. A fentiek a mulasztásokra is vonatkoznak.

A felhasználók nem ruházhatják át a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti jogaik egy részét vagy egészét.

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

A Társaság a Weboldalt úgy nyújtja, ahogyan az van, elérhető és rendelkezésre áll, minden kifejezett hallgatólagos garancia nélkül. Társaság kizár minden garanciát, beleértve az eladhatóságra, kielégítő minőségre, meghatározott célra vagy szükségletre való megfelelőségre vonatkozó garanciát is. Nem garantáljuk, hogy az oldal használatából származó eredmények hatékonyak,megbízhatóak, vagy pontosak lesznek, vagy hogy megfelelnek a felhasználói igényeknek.

A Társaság nem garantálja, hogy a Webhely folyamatosan elérhető vagy rendelkezésre áll.

Ha karbantartási munkálatokra van szükség, és a Honlap karbantartási okokból nem érhető el, a Társaság a Honlapra való belépéskor tájékoztatja a Felhasználókat.

A Társaság nem vállal felelősséget az internet/hálózat meghibásodásaiért, és különösen az olyan meghibásodásokért, amelyek miatt a Honlap nem érhető el a Társaság befolyási körén kívül eső technikai vagy egyéb nehézségek, pl. vis maior, harmadik fél hibája miatt.

A Társaság nem vállal felelősséget a Felhasználók által megadott pontatlan és/vagy valótlan személyes adatokért, különösen a kiskorúak által megadott adatokért, amelyek célja a 18. életévüket betöltött személy látszatának keltése a Honlapon való fiók létrehozása érdekében.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Vállalat nem ellenőrzi és nem köteles eljárni a következők tekintetében:

– a Felhasználó által a Honlapon keresztül elért tartalom;

– a tartalom hatása a Felhasználóra a Webhelyen keresztül;

– a Felhasználó által a Webhely tartalmának értelmezése vagy felhasználása;

– a Felhasználó által a Webhely tartalmához való hozzáférés eredményeként végrehajtott tevékenységek;

– a más oldalakra mutató linkeken található anyagok/információk tartalma vagy pontossága, szerzői jogi megfelelése, jogszerűsége vagy tisztességessége, a személyes adatok feldolgozására vonatkozó irányelvek és az azokban foglalt feltételek. Javasoljuk, hogy előzetesen tájékozódjon a személyes adatok gyűjtésével kapcsolatos jogi feltételekről és egyéb információkról. Az ebben a szövegben meghatározott szabályok csak az ezen a Webhelyen gyűjtött információkra vonatkoznak;

– a Honlapon közzétett és külső forrásból származó hibák, pontatlanságok vagy elavult információk által okozott károk;

– a Honlap átalakításából eredő károk, valamint a Honlapon közzétett bizonyos linkek elérhetetlenségéből eredő károk.

– A Társaság nem vállal felelősséget semmilyen közvetett, különleges, véletlen vagy következményes kárért, amely a Webhely használatából vagy használatának lehetetlenségéből ered.

– A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Társaság nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért, költségért, perért, követelésért, kiadásért vagy egyéb kötelezettségért, ha azt közvetlenül a jelen Általános Szerződési Feltételek be nem tartása okozta.

– A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Társaság üzleti partnereinek termékeinek/akcióinak árai vagy egyéb adatai tévesen kerültek feltüntetésre, a Társaság fenntartja a jogot, hogy a Weboldalon megjelenő információkat bármilyen felelősség vállalása nélkül módosítsa.

– A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldalon bemutatott képek példaként szolgálnak, és hogy a Társaság kereskedelmi partnereinek szállított termékei bármilyen módon eltérhetnek egymástól, mind a kép, mind a jellemzők és a design változása miatt, a Társaság felelőssége nélkül.

– A Társaság nem garantálja a Webhely optimális használatát, kivéve az Internet Explorer legalább 9-es verziójú böngésző, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari böngésző használatával.

AZ ILLETÉKES BÍRÓSÁGON ALKALMAZANDÓ JOG

Ez a magyar nyelvű általános szerződési feltétel, a román nyelvű általános szerződés fordítása. Ezekre az Általános Szerződési Feltételekre a román jog az irányadó, és a román jog szerint kell értelmezni, valamint vitás kérdés esetén a román nyelvű verzió az irányadó.

Előzetesen megkíséreljük, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatos minden vitát békés úton rendezzünk a Felhasználó problémáiról szóló írásbeli értesítésétől számított 15 munkanapon belül. Ha a felek nem jutnak megállapodásra a vitában, a vitát az illetékes román bíróság elé utalják rendezés céljából.

A fogyasztók nem mondhatnak le a törvény által biztosított jogaikról. Az olyan szerződéses kikötések, amelyek megszüntetik vagy korlátozzák a törvény által a fogyasztóknak biztosított jogokat, nem lesznek hatással rájuk.

A FELTÉTELEK VÁLTOZÁSAI

Általános szerződési felételek utolsó módosítása: 2020.08.06.-án történt.

Az SC Sadelli Prodcom SRL fenntartja a jogot, hogy bármikor felülvizsgálja és frissítse a jelen Általános Szerződési Feltételeket.

Ezért kérjük, hogy az oldalra való belépéskor ellenőrizze a Felhasználási feltételek részt, mivel előfordulhat, hogy az utolsó látogatása óta változások történtek.

Ha bármilyen kérdése van az ezen az oldalon található információkkal kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a contact@familiadarabont.ro címen.

Ha egy változás/befejezés érinti a Felhasználó jogait, a Vállalat a Fiókhoz tartozó e-mail címre küldött üzenetben értesíti a Felhasználót.

Azzal, hogy a Felhasználó a módosítások/ kiegészítések hatályba lépését követően továbbra is használja a Weboldalt, beleegyezik azok betartásába. Ha a felhasználó nem kívánja elfogadni az általános szerződési feltételeket beleértve azok módosításait/kiegészítéseit, akkor fel kell hagynia a webhely használatával.