fbpx

Enter your keyword

Termeni și condiții

Prevederi generale

Site-ul cramei Darabont, disponibil la adresa www.familiadarabont.ro, este deținut de către SC Sadelli Prodcom SRL, societate de drept român, cu sediul social în comuna Biharia, str. Gării, nr. 145, județul Bihor, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J05/428/1995, avand Cod Unic de Înregistrare 7160700, atribut fiscal RO

Nota de Informare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal și Politica de confidențialitate, disponibile aici: Politică Confidențialitate sunt parte a prezentelor Termene și Condiții, și descriu în detaliu cum colectăm, folosim și prelucrăm informațiile Utilizatorilor când aceștia navighează pe Site, precum și drepturile lor cu privire la datele cu caracter personal.

Pentru a putea utiliza Site-ul, utilizatorii trebuie să aibă vârsta minimă de 18 ani și să fie de acord cu prezentul regulament de Termene și Condiții.

Prin accesarea și utilizarea Site-ului, Utilizatorul ia cunoștință și acceptă prezentele Termenele și Condiții, precum și celelalte politici relevante pentru Site.

Dacă nu sunteți de acord cu prezentele Termene și condiții sau cu o parte din prezentele Termene și condiții, vă rugăm să nu folosiți Site-ul în niciun fel.

Definiții

Site

www.familiadarabont.ro

Societatea

SC Sadelli Prodcom SRL, societate de drept român, cu sediul social în comuna Biharia, str. Gării, nr. 145, județul Bihor, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J05/428/1995, avand Cod Unic de Înregistrare 7160700, atribut fiscal RO.

Utilizatorul/Utilizatorii

Orice utilizator(i) care navighează și/sau citește(sc) și/sau folosește(sc) și/sau își creează cont pe Site și/sau se abonează la Newsletter.

Cont

Reprezintă o colecție de informații personale ale Utilizatorilor care le permite să acceseze toate zonele Site-ului Societății.

Contract

Contractul încheiat între Utilizator și Societate, conform prezentelor Termene și Condiții.

Parteneri Terți

Partenerii Terți reprezintă partenerii în numele cărora comunicăm cu Utilizatorii și sunt împărțiți în: partenerii media, colaboratori și organizatori de evenimente.

Partenerii Terți nu au acces la datele cu caracter personal ale Utilizatorului, cu excepția cazurilor în care Societatea a obținut un acord prealabil de la Utilizator în acest sens.

Date cu caracter personal

Orice informație în legătură cu Utilizatorul care permite identificarea sa în mod direct sau indirect, incluzând, dar fără a se limita la nume, prenume, sex, data nașterii, adresa e-mail, număr de telefon mobil, dacă este căsătorit/ă, dacă are copii, vârsta copiilor etc. și care sunt furnizate de Utilizator cu scopul creării unui Cont pe Site, abonării la Newsletter, a transmiterii de opinii și sugestii, a publicării de materiale sau pentru orice alte scopuri.

Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, că datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal

Societatea și/sau Partenerii asociați numesc o persoană al cărui scop este informarea și consilierea operatorului, sau a persoanei împuternicite de operator, precum și a angajaților care se ocupă de prelucrare cu privire la obligațiile care le revin în temeiul legii precum și monitorizarea respectării legilor referitoare la protecția datelor și a politicilor operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, cooperarea cu autoritatea de supraveghere, asumarea rolului de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere privind aspectele legate de prelucrare.

Persoana de contact din partea operatorului de date, respectiv Responsabilul DPO (Data Protection Officers) din partea partenerului său este:

Condiții de livrare

Pentru produsele aflate în stoc, durata expedierii coletului diferă în funcție de localitate și de intervalul în care dumneavoastră efectuați plata (în cazul plății cu cardul).
Informații despre livrare:
Produsele comandate se livrează în toată țara prin Curierat rapid Fan Courier, iar taxa de livrare pentru fiecare colet se modifică în funcție de greutatea coletului.
Programul de livrări este intre orele 08:00 – 17:00.
Livrarea se va face la adresa dorită, în termen de 2-3 zile lucrătoare.

Mențiunile cu privire la eventualele probleme privind integritatea/conținutul unor colete se fac în momentul livrării pe AWB sau se întocmește un proces verbal de constatare, se refuză primirea și plata coletului. Orice reclamații ulterioare, cu privire la aceste aspecte, sunt nule.

Nu putem fi responsabili pentru prejudicii cauzate de întârzieri în livrarea comenzilor din cauza unor factori externi: condiții meteo deosebite, accidente rutiere, greve, calamități, manifestări de stradă sau alte situații speciale ce ar putea împiedica curierul rapid să livreze la timp, fapt pentru care www.familiadaranont.ro nu va plăti despăgubiri pentru prejudiciile create de nelivrarea la timp a produselor.

Condiții de returnare

Pentru orice fel de probleme legate de produsele livrate de noi, nu ezitați să ne contactați la numărul 0259 369 748 sau să ne scrieți un e-mail la adresa contact@familiadarabont.ro, pentru a identifica cea mai bună cale de soluționare a acestora.

Produsele cumpărate pot fi returnate în starea în care au fost primite, fără să fi fost deteriorate, alterate sau consumate total ori parțial în termen de 10 zile de la primire (mai exact, sa ajungă la noi în cel târziu 10 zile de la recepționarea lor de către dvs.), fără penalități și fără invocarea vreunui motiv. www.familiadarabont.ro va înapoia contravaloarea mărfii returnate în maxim 30 de zile de la data returnării produselor, prin transfer bancar. Cheltuielile directe ocazionate de returnare a mărfii (transport marfa) vor fi suportate în totalitate de comparator, iar returnarea produselor se va face folosind serviciul de curierat.
Adresa de primire a produselor returnate: comuna Biharia, str. Gării, nr. 145, cod poștal 417050, județul Bihor.

Accesarea Site-ului

Utilizatorii pot accesa Site-ul pur și simplu pentru informare, în acest caz acceptând faptul că nu pot vizualiza toate zonele, existând zone în Site care necesită înregistrare Cont (de ex: salvare produse, colecții, evenimente)
La momentul înregistrării Contului pe Site, Utilizatorul poate opta pentru:
• comunicarea directă a ofertelor promoționale și noutăților centrului comercial (oferte comerciale, invitații la evenimente, oferte speciale ocazionate de anumite aniversări și alte tipuri de informări), prin intermediul e-mail, sms.
• creare cont în website în vederea primirii de conținut personalizat în funcție de profilul utilizatorului.
Încheierea contractului
Înregistrarea și folosirea Site-ului constituie consimțământul expres și neechivoc al Utilizatorului cu privire la încheierea Contractului care include prezentele Termene și Condiții și Politica Privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal.
Contractul dintre Societate și Utilizatorul care dorește crearea unui Cont pe Site se încheie numai dacă sunt urmați toți pașii enumerați mai jos:
• Vârsta Utilizatorului este de minim 18 ani;
• Utilizatorul accesează site-ul web www.familiadarabont.ro
• Utilizatorul citește cu atenție prezentele Termene și Condiții, Nota de Informare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal.
• Utilizatorul își creează un Cont prin completarea și transmiterea informațiilor reale despre  sine, menționate în formularul de înregistrare de pe Site;
• Utilizatorul accesează pentru prima oară Contul sau folosind numele de utilizator și parola, care nu vor fi făcute cunoscute niciunei persoane.
În cazul în care numele de utilizator și parola au fost furate sau compromise, vă rugăm să notificați imediat Societatea prin transmiterea unui e-mail la adresa contact@familiadarabont.ro
Contractul va fi considerat ca fiind încheiat în momentul în care Utilizatorul primește o confirmare în acest sens de la Societate sub forma unui e-mail transmis la adresa menționată la momentul creării Contului menționat la punctul 3.2 litera d)., cu excepția situației în care Utilizatorul nu dorește crearea unui Cont pe Site, în acest caz contractul fiind considerat încheiat dacă sunt urmați pașii menționați la punctul 3.2 literele a) c).
Prin acceptarea prezentelor Termene și Condiții, Utilizatorul înțelege că orice alte angajamente ulterioare sau concomitente în legătura cu prezentele Termene și Condiții este înlocuită de prezentele Termene și Condiții. Prezentele Termene și Condiții nu creează drepturi pentru terțe persoane.
Durata și încetarea contractului
Contractul se consideră încheiat pentru o perioadă nedeterminată.
Utilizatorul poate înceta folosirea Contului creat pe Site în orice moment, prin ștergerea Contului creat.
Societatea își rezervă dreptul de a suspenda sau șterge imediat Contul creat de către un Utilizator în orice moment și fără notificare în cazul în care constată faptul că acesta nu respectă prevederile prezentelor Termene și Condiții sau ale altor politici publicate pe Site;
Utilizatorul înțelege că după încetarea Contractului să nu încerce să efectueze o nouă înregistrare de Cont pe Site, însă va putea folosi Site-ul numai în scop informativ, cu respectarea condițiilor de la punctul 3.2 literele a) c).
În cazul în care Contractul va înceta, prevederile secțiunilor 5, 8, 11 și 12 vor rămâne aplicabile.

Utilizarea site-ului

Utilizatorii nu au dreptul:
• să acceseze și să utilizeze Site-ul în scopuri și prin mijloace care să constituie o utilizare abuzivă;
• să folosească Site-ul într-o manieră sau să întreprindă vreo acțiune care cauzează sau poate cauza prejudicii Site-ului sau deteriorarea performanței, disponibilității sau accesibilității Site-ului;
• să folosească Site-ul în orice manieră care este ilegală, frauduloasă sau prejudiciabilă sau în conexiune cu orice activitate ilegală, frauduloasă sau prejudiciabilă
• să folosească Site-ul pentru a copia, stoca, găzdui, transmite, folosi, publica sau distribui orice materiale care conțin (sau sunt în conexiune) cu spyware, viruși de calculator, Trojan horse, viermi sau orice alte software-uri de virusare a calculatoarelor;
• să conducă orice activități sistematice sau automate de colectare a datelor (incluzând, dar fără a se limita la extragerea și recoltarea datelor) cu privire sau în relație cu Site-ul, fără consimțământul prealabil și scris al Societății;
• să folosească datele colectate de pe Site pentru orice activități directe sau indirecte de comercializare (marketing), incluzând, dar fără a se limita la e-mail marketing, SMS marketing, telemarketing și adresare directă prin poștă;
• să folosească datele colectate de pe Site pentru a contacta persoane fizice, juridice sau alte persoane și entități.

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Cadrul legal general care reglementează protecția datelor cu caracter personal este reprezentat de către Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal nr. 679/2016 (“GDPR”) aplicabil în Uniunea Europeană.
Site-ul www.familiadarabont.ro utilizează cookies. Pentru mai multe informații despre datele personale colectate prin fișierele de tip cookies Utilizatorul trebuie să consulte Politica Cookies disponibilă aici: Politica Cookies.
În momentul în care alegi să îți realizezi un cont pe site-ul Familia Darabont (”Cont”), anumite date cu caracter personal ale tale vor fi prelucrate de către Familia Darabont, în principal pentru a putea să îți furnizăm serviciul solicitat, și anume accesul în aplicație, sau în contul tău pe site.
Mai multe informații cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal în aceste scopuri, inclusiv cu privire la modul în care îți poți retrage consimțământul, poți găsi în Nota de Informare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, disponibilă aici: Notă Informare și Politica Privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Proprietate intelectuală

Societatea respectă drepturile de proprietate intelectuală ale altora și solicită Utilizatorilor ca și aceștia să se conformeze oricăror drepturi de proprietate intelectuală deținute de Societate sau de terțe persoane.
Conținutul și elementele grafice ale Site-ului, incluzând, dar fără a se limita la întregul conținut textual, surse tehnice ale tuturor serviciilor și facilităților prezente și viitoare, sunt deținute de Societate și/sau, după caz, de Partenerii comerciali ai Societății. Acestea sunt protejate prin drepturi de autor, drepturi asupra mărcilor și prin alte legi și tratate. Societatea nu își asumă răspunderea pentru veridicitatea drepturilor de proprietate intelectuală deținute de către Partenerii săi comerciali și care sunt utilizate pe Site ca urmare a acordului acestora din urmă. În situația în care conținutul site-ului face referire la Partenerii comerciali ai Societății, în concret fie la drepturi de proprietate intelectuală ale acestora, fie la activitățile comerciale pe care aceștia le desfășoară, respectiv campanii comerciale, produse și servicii, preturi etc., Societatea nu poartă răspunderea asupra acurateții și legalității informațiilor unui astfel de conținut, care este pus la dispoziție în integralitate de către Partenerii comerciali, aceștia din urmă purtând întreaga răspundere legală cu privire la acest conținut.
Prin folosirea anumitor instrumente specifice ale Site-ului, acolo unde este precizat, Utilizatorii își cedează, către Societate, drepturile de proprietate intelectuală incluzând, dar fără a se limita la textele publicate pe Site, fișierele încărcate pe Site.
Utilizatorii au obligația de a respecta toate drepturile de proprietate intelectuală ale Societății precum și ale Partenerilor săi promovați pe Site, prevazute de legislația în vigoare. Utilizatorilor le este interzis să folosească orice imagine, marcă sau semn aparținând Societății sau terțelor persoane, dacă nu au obținut în prealabil consimțământul scris al titularilor legali.
Utilizatorii pot vizualiza, descărca și imprima pagini alte Site-ului numai pentru uzul personal, care face obiectul restricțiilor menționate mai jos sau în orice alte clauze din prezentele Termene și Condiții. Orice utilizare a conținutului pentru alte scopuri, decât scopul personal, poate fi efectuată numai cu obținerea în prealabil a consimțământului scris al Societății și prin indicarea sursei informației.
În acest sens, Utilizatorilor le este interzis:
• să republice materialele de pe Site (incluzând republicarea pe alte site-uri);
• să vândă, închirieze sau sub-licențieze materialele de pe Site;
• să prezinte orice materiale de pe Site în public;
• să reproducă, duplice, copieze sau exploateze materialele de pe Site în scopuri comerciale;
• să redistribuie materialele de pe Site, cu excepția conținutului specific sau făcut expres disponibil pentru redistribuire.
Cererile pentru folosirea conținutului Site-ului pentru alte scopuri decât cel personal, pot fi adresate la adresa SC Sadelli Prodcom SRL, Biharia, str. Gării, nr. 145, județul Bihor sau prin e-mail contact@familiadarabont.ro
Aceste Termene și Condiții nu garantează Utilizatorilor niciun drept, titlu sau interes cu privire la Site, la conținutul deținut de alte persoane și publicat pe Site, la mărcile, semnele sau alte drepturi de proprietate intelectuală deținute de Societate.
Având în vedere faptul că Societatea dorește îmbunătățirea experienței Utilizatorilor pe Site, aceasta încurajează opiniile și sugestiile; totuși, Societatea poate folosi comentariile sau sugestiile fără niciun fel de obligație față de Utilizatori.
Opiniile și sugestiile pot fi transmise la adresa SC Sadelli Prodcom SRL, Biharia, str. Gării, nr. 145, județul Bihor sau prin e-mail contact@familiadarabont.ro

Renunțări și cesiuni

Nicio situație în care Societatea nu acționează de îndată pentru realizarea unui drept al sau nu va fi interpretată ca o renunțare la acel drept sau la realizarea acestuia.
Dacă o prevedere din prezentele Termene și Condiții se va dovedi nevalidă sau fără efect, celelalte prevederi nu vor fi afectate de aceasta, rămânând în vigoare și pe deplin valide, fiind interpretate în sensul cel mai extins permis de lege.
În cazul de mai sus, prevederea nevalidă sau fără efect va fi înlocuită printr-o alta, acceptabilă din punct de vedere legal, și care să producă efecte juridice cât mai apropiate de intenția Societății. Cele de mai sus se aplică și în cazul omisiunilor.
Utilizatorii nu își pot ceda parte sau totalitatea drepturilor, în temeiul prezentelor Termene și Condiții.

Limitarea răspunderii

Societatea pune la dispoziție Site-ul CA ATARE, CU TOATE VICIILE și ASTFEL CUM ACESTA ESTE DISPONIBIL, fără vreo garanție expresă sau implicită. NEGĂM DE ASEMENEA ORICE GARANȚIE, INCLUSIV ORICE GARANȚII DE COMERCIALIZARE, CALITATE SATISFĂCĂTOARE, PRECIZIE PENTRU UN SCOP SAU NEVOIE SPECIALĂ. NU GARANTĂM CĂ REZULTATUL CARE POATE FI OBȚINUT DIN UTILIZAREA SITE-ULUI VA FI EFECTIV, SIGUR SAU PRECIS SAU CĂ VA ÎNTRUNI CERINȚELE UTILIZATORULUI.
Societatea nu garantează ca Site-ul va fi disponibil în mod constant sau disponibil.
Dacă sunt necesare lucrări de întreținere și Site-ul nu este disponibil pentru motive de întreținere, Societatea va informa Utilizatorii la momentul accesării Site-ului.
Societatea nu va fi răspunzătoare pentru căderi de internet/rețea și, în special, pentru căderi din cauza cărora Site-ul nu poate fi accesat ca urmare a unor dificultăți tehnice sau de altă natură care se regăsesc în afara sferei de influență a Societății, de ex. forța majoră, culpa terțelor persoane.
Societatea nu răspunde pentru datele personale inexacte și/sau neadevărate furnizate de Utilizatori, în special pentru cele furnizate de minori, cu scopul de a crea aparența vârstei minime de 18 ani, în vederea creării unui Cont pe Site.
Utilizatorul înțelege faptul că Societatea nu are control și nici obligația de a acționa cu privire la:
• conținutul care este accesat de către Utilizator prin intermediul Site-ului;
• efectul conținutului asupra Utilizatorului accesat prin intermediul Site-ului;
• interpretarea sau utilizarea de către Utilizator a conținutului Site-ului;
• acțiunile pe care le întreprinde Utilizatorul ca urmare a accesării conținutului Site-ului;
• conținutul sau acuratețea, conformitatea cu dreptul de autor, legalitatea sau decența materialelor/informațiilor care se regăsesc pe link-urile care trimit către alte site-uri, de Politica Privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal și de regulamentul de termene și condițiile practicate de aceștia. Se recomandă consultarea în prealabil a termenilor legali și a celorlalte informații referitoare la colectarea informațiilor cu caracter personal. Normele expuse în acest text se aplică doar în cazul informațiilor colectate pe acest Site;
• prejudiciile create de erorile, ne-acuratețea sau ne-actualizarea informațiilor publicate pe Site și care provin din surse externe;
• prejudiciile create ca urmare a refuncționării Site-ului precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri publicate pe Site.
• Societatea nu își asumă răspunderea pentru nicio daună indirectă, specială, incidentală care rezultă din utilizarea, sau incapacitatea de a utiliza Site-ul.
• Utilizatorul înțelege că Societatea nu răspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretenții, cheltuieli sau alte răspunderi, în cazul în care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea prezentelor Termene și Condiții.
• Utilizatorul înțelege că în cazul în care prețurile sau alte detalii referitoare la produse/promoții ale Partenerilor comerciali ai Societății au fost afișate greșit, Societatea își alocă dreptul de a modifica informațiile afișate pe Site, fără a i se putea atrage răspunderea.
• Utilizatorul înțelege că imaginile sunt prezentate pe Site cu titlu de exemplu, iar produsele Partenerilor comerciali ai Societății, livrate, pot diferi în orice mod, atât ca imagine cât și datorită modificării caracteristicilor, design-ului, fără a putea atrage răspunderea Societății.
• Societatea nu garantează utilizarea optimă a Site-ului decât prin utilizarea browserului Internet Explorer cel putin la nivelul versiunea 9, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari.

Drept aplicabil în instanța competentă

Aceste Termene și Condiții sunt guvernate și interpretate în conformitate cu dreptul român.
Se va încerca în prealabil rezolvarea oricărei dispute în legătură cu prezentele Termene și Condiții, pe cale amiabilă în termen de 15 zile lucrătoare de la data sesizării în scris a problemelor, de către Utilizator. În cazul în care părțile nu ajung la un acord cu privire la dispută, aceasta va fi adresata spre soluționare instanței române competente.
Consumatorii nu pot renunța la drepturile lor conferite de lege. Orice clauze contractuale care înlătură sau limitează drepturile conferite de lege consumatorilor nu vor produce efecte cu privire la aceștia.

Modificări ale Termenelor și Condițiilor

Prezentul regulament de Termene și Condiții a fost actualizat la 06.08.2020
SC Sadelli Prodcom SRL își rezerva dreptul de a revizui și actualiza acest regulament de Termene și Condiții, în orice moment.
Astfel, te rugăm să verifici secțiunea aferentă Termene și Condiții, atunci când accesezi site-ul, pentru că este posibil să fi intervenit modificări de la ultima vizită.
Dacă ai întrebări cu privire la informațiile cuprinse în această pagină te rugăm să ne scrii la adresa contact@familiadarabont.ro
În cazul în care o modificare/completare aduce atingere drepturilor Utilizatorului, Societatea îl va notifica prin transmiterea unui mesaj la adresa de e-mail asociată Contului.
Prin continuarea folosirii Site-ului ulterior intrării în vigoare a unor modificări/completări, Utilizatorul este de acord să le respecte.
ÎN CAZUL ÎN CARE UTILIZATORUL NU DOREȘTE SĂ ACCEPTE PREZENTELE TERMENE ȘI CONDIȚII, INCLUSIV MODIFICĂRILE/COMPLETĂRILE ACESTORA, TREBUIE SĂ ÎNCETEZE SĂ MAI FOLOSEASCĂ SITE-UL.